Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Metode Pelaksanaan Pekerjaan Waterproofing Integral Memakai Conplastx 421 M

Pelaksanaan Pekerjaan Waterproofing Integral Menggunakan waterproofing ConplastX 421 M ialah sebagai berikut :

Waterproofing Integral Untuk Beton
  1. Waktu pelaksanaan diupayakan biar dikerjakan pada ketika arus kemudian lintas lancar sehingga pengecoran tidak terputus, apabila batching plant berada di luar proyek.
  2. Untuk mendapat hasil pengecoran yang baik disarankan setiap pengecoran harus memakai pompa beton.
  3. Penggunaan Conplast X 421 M maksimum 4 liter / m3.
  4. Tidak boleh adanya penambahan air ke dalam beton oleh pihak manapun semenjak truck mixer keluar dari batching plant hingga datang di lokasi.
  5. Apabila ada penurunan slump sanggup ditambahkan kembali Conplast X 421 M dengan maksimum pemakaian 4 liter / m3
  6. Selama pengecoran integral waterproofing belum berakhir, seluruh system dewatering harus terus menerus berlangsung.
  7. Pelaksanaan pengecoran secara baik termasuk mechanical vibrator, bekisting yang tidak bocor, tebal selimut beton yang cukup & masa pemeliharaan (curingbeton).
  8. Pada ketika truck mixer hingga di lokasi diadakan pengambilan slump beton dimana slump yang disyaratkan 6 – 10 cm, apabila memenuhi persyaratan sanggup ditambahkan Conplast X 421 M ke dalam truck mixer, diaduk ± 5 menit hingga merata dan homogen dengan adonan beton yang ada. Lalu dicorkan pada area yang akan dikerjakan. Apabila slump tidak memenuhi syarat, truck mixer ditolak.

Post a Comment for "Metode Pelaksanaan Pekerjaan Waterproofing Integral Memakai Conplastx 421 M"