Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

A.1 - PEKERJAAN TANAH

A. UMUM

A.1 PEKERJAAN TANAH

A.1.1 Secara manual menggunakan tenaga manusia

a.      AHSP pembersihan dan pengupasan permukaan tanah

T.01 a - 1 M3 Pembersihan dan striping/kosrekan

T.01.b - 1 M3 Tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman/tumbuhan diameter < 15 cm

 

b.      AHSP uitzet trase saluran dan pasang profil melintang

T.02.a - 1 M3 Uitzet trase saluran

T.02.b.1 - 1 M3 Pasang  profil melintang galian tanah

 

c.      AHSP pekerjaan tanah cara manual

c.1.  Galian tanah

T.06  Pekerjaan Galian Tanah Biasa

T.06.a.1 - 1 M3 Galian tanah biasa sedalam < 1 m

T.06.a.2 - 1 M3 Galian tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2  m

T.06.a.3 - 1 M3 Galian tanah biasa sedalam > 2 m s.d. 3  m

T.06.a.4 - 1 M3 Galian tanah biasa > 3m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m

T.07  Galian Tanah Berbatu

T.07.b.1 - 1 M3 Galian tanah berbatu sedalam < 1 m

T.07.b.2 - 1 M3 Galian tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2  m

T.07.b.3 - 1 M3 Galian tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3  m

T.07.b.4 - 1 M3 Galian tanah berbatu  > 3m, untuk setiap penambahan kedalaman 1 m 


Post a Comment for "A.1 - PEKERJAAN TANAH"